Úvodná stránka

ja-114e

ja-111a

JA-164J

ja-110p

ImageHandler.aspx
Chránime Váš majetok a to, čo máte skutočne radi.

ImageHandler

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme, že iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu na treťom poschodí v malom meste a iná pre zabezpečenie luxusnej vily v Bratislave. Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu.

Ďalím systémom na ochranu je kamerový monitorovací systém. Ten vám umožní nepretežité sledovanie objektu alebo len vyhradenú časť, ktorú potrebujete monitorovať. Tieto systémy ukladajú záznamy na videopásku alebo do počítač. Skôr ako sa rozhodnete pre kúpu a nainštalovianie kamerového systému je vhodné, aby ste sa obrátili na renomovanú firmu ktorá Vám poradí a navrhne spôsob riešenia takéhoto systému. Naša firma Vám navrhne a pomôže pri výbere sytsému a podľa vašich požiadaviek.